Salut, {{myName}}!

Ai înscris următoarele numere de bon fiscal în concurs:

{{ code.code }}
{{ code.date }}