Acest site folosește cookie-uri pentru a oferi o experiență îmbunătățită de utilizare.
Dacă doriți să aflați mai multe despre rolul acestora sau modalitățile prin care vă puteți modifica setările, va rugăm să consultați Cookies
Prin continuarea navigării pe acest site, vă exprimați acordul cu privire la politica companiei legată de folosirea cookie-urilor, disponibilă AICI.  

Salut, {{myName}}!

Ai înscris următoarele numere de bon fiscal în concurs:

{{ code.code }}
{{ code.date }}

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“I Love Milka 2019”
organizata de Mondelez Romania S.A.
(perioada: 01 februarie 2019 – 28 februarie 2019)

Art. 1 – Organizatorul

 

Organizatorul campaniei promotionale cu premii I Love Milka 2019este (denumita in continuare „Promotia/Concurs”) Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, fiind inregistrat ca operator de date personale cu nr. 50. Campania promotionala se desfasoara prin intermediul KINECTO INTERNATIONAL (denumita in continuare "Imputernicit") cu sediul Romania, Str. George Enescu nr 11-1A, etaj 7, birou 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1045/2003, Cod Unic de Inregistrare RO15159048 si MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, , denumita in continuarea „Subimputernicit”.

In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator, si de fiecare dintre societatile implicate in desfasurarea campaniei (Imputernicitii si Subimputernicitii Organizatorului).

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Prin participarea la acest concurs si prin exprimarea acordului solicitat in casuta de bifat, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.

 

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

Promotia va incepe pe data de 01 februarie 2019, ora 00:00:01 si va dura pana la 28 februarie 2019, ora 23:59:59.

 

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

3.1 Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • in format electronic, prin accesarea website-ului www.gesturimici.ro,  
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau la adresa de e-mail consumator@mdlz.com
 • de asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica (021) 233 04 05 (numar de telefon cu tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotiapoate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.gesturimici.ro.

 

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Promotienumai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii promotiei, au implinit varsta de 18  ani si care detin carte de identitate.

4.2 Nu pot participa la Promotieurmatoarele categorii de persoane:

 • anga­jatii companiei Mondelez Romania S.A., ai companiilor din acelasi grup cu aceasta si ai distribuitorilor acesteia;
 • angajatii KINECTO INTERNATIONAL si angajatii MEDIAPOST HIT MAIL SA;
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

 

Art. 5 – Produsele participante

5.1 Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse distribuite de catre Organizator pe piata din Romania participa la Promotie:

 • I Love Milka "Alune" 137.5g
 • I Love Milka "Capsuni" 120g
 • I Love Milka "Alune" 110g
 • 5.2 Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

  5.3 Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

   

  Art. 6 – Premiile Promotiei

  6.1 In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

  Natura premiului

      Cantitate totala

  Valoare neta per buc
  (fara tva inclus)

  Total valoare neta
  (fara tva inclus)

  [nr buc]

  [lei]

  [lei]

             Plic Milka personalizat

  1400

  49.725

                 69615

  DESCRIERE PREMIU: plic personalizat, design Marie Nouvelle, dimensiuni 30x15cm, inchidere cu magnet.
  6.2. Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei  este de 69615 ( fara TVA INCLUS).

  6.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.   

   

  Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

  7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
  7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  • Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
  • Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor Numere de bon fiscal, ce atesta achizitia a minimum un Produs Participant, online pe pagina www.gesturimici.ro si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
  • Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;
  • Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila de pe teritoriul Romaniei;

  7.2. Modalitatea de inscriere in Promotie

  7.2.1.  Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 01 februarie 2019 (ora 00:00:01) si pana la data de 28 februarie 2019 (ora 23:59:59).

  7.2.2. Participantii vor inscrie Numerele bonurilor fiscale online, princompletarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.gesturimici.ro.
  Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii:

   • Numar de telefon mobil(numarul de telefon trebuie sa fie valabil pe teritoriul Romaniei);
   • Numar Bon fiscal;
   • Magazin;
   • Bifa “Sunt de acord cu termenii si conditiile prezentului Regulament”;
   • Bifa “Sunt de acord cu termenii si conditiile website-ului”

  Participantii la promotie trebuie sa pastreze bonul fiscal sau bonurile fiscale ale caror numere le-au inscris in promotie, integrale si in original, pentru validarea ulterioara a premiului. Bonul fiscal trebuie sa ateste achizitia a minimum un produs participant in perioada promotiei.
  7.2.3. Organizatorul va genera automat, in sistem electronic, un cont („Contul”) aferent fiecarui numar de telefon mobil utilizat sau mentionat prin modalitatea de participare indicata la Art 7.2.2. Acest Cont va cumula toate Numerele de bon inscrise de catre participanti, indiferent daca acestea sunt valide sau nu. Contul nu trebuie confundat cu Contul de utilizator descris in cadrul Art 7.2.4.
  7.2.4. Participantul are optiunea de a se inscrie ca utilizator pe site prin bifarea optiunii „Intra in cont” valabila dupa introducerea unui numar de bon fiscal si completarea unui formular de creare cont utilizator ce va contine urmatoarele date: nume; prenume; adresa de e-mail; numar de telefon; parola; Numar Bon fiscal; Magazin; Bifa “Sunt de acord cu termenii si conditiile prezentului Regulament”; Bifa “Sunt de acord cu termenii si conditiile website-ului”.
  Acest cont de utilizator nu trebuie confundat cu contul de participant descris in articolul 7.2.3. Contul de utilizator va putea fi accesat prin sectiunea „Contul meu” si ii va permite participantului sa aiba acces la informatii precum:

  • Numerele de bon inscrise in promotie si data inscrierii

  Participarea la promotie nu este restrictionata de crearea unui cont de utilizator
  Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierile participantilor care incearca sa fraudeze Regulamentul prin folosirea de date care nu le apartin sau combinatii de date personale si date care nu le apartin (ex. Nume, prenume participant si numar de telefon al unui alt membru al familiei; combinatii de adrese de email diferite cu numere de telefon diferite etc).

  • Acelasi Numar de bon fiscal poate fi inscris o singura data in promotie de pe un singur numar de telefon. In cazul in care acelasi Numar de bon va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe Conturi (numere de telefon mobil diferite) acesta va fi luat in considerare doar pentru Contul corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul inscrierii Numarului de bon fiscal.

  7.2.6 Un Participant poate inscrie in concurs maxim 5 bonuri fiscale pe parcursul unei saptamani de promotie. Orice alt numar de bon introdus dupa primele 5 in decursul unei saptamani va fi luat in considerare daca va fi transmis in saptamana urmatoare, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele numere de bon valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv. O saptamana de promotie va incepe vineri la ora 00:00:01 si se va incheia joi la ora 23.59.59, acestea fiind:
  - Saptamana 1: 01.02.2019, ora 00:00:01 – 07.02.2019, ora 23.59.59
  - Saptamana 2: 08.02.2019, ora 00:00:01 – 14.02.2019, ora 23.59.59
  - Saptamana 3: 15.02.2019, ora 00:00:01 – 21.02.2019, ora 23.59.59
  - Saptamana 4: 22.02.2019, ora 00:00:01 – 28.02.2019, ora 23.59.59
  7.2.7 Nu vor fi luate in considerare inscrierile efectuate in urmatoarele conditii:

  • Daca acestea sunt efectuate in afara perioadei Promotiei;
  • Daca Participantii transmit Numere de bon fiscal care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
  • Daca Participantii indica in formularul online de pe site-ul www.gesturimici.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie de pe teritoriul Romaniei.
  • Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator,ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

  Conditii de participare prin intermediul website-ului www.gesturimici.ro

  (1) Ce trebuie sa faca Participantul:
  a. sa cumpere cel putin un produs participant la promotie.
  b. sa pastreze bonul fiscal in original si nedeteriorat;
  c. sa intre pe www.gesturimici.rosi sa introduca numarul bonului fiscal, in perioada  01 februarie 2019 ora 00:00:01 – 28 februarie 2019, ora 23:59:59.
  (2) Inscrierea numarului de bon fiscal se face rin completarea formularului de inscriere.
  Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:

  • Pentru inscriere efectuata inainte de 01.02.2019 ora 00.00, indiferent de cate coduri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
   Promoția Milka nu a început încă. Cumpară cel puțin un produs participant in perioada Promotiei, respectiv 1 – 28.02.2019, și înscrie numărul bonului fiscal pe www.gesturimici.ro.
  • Daca o insciere este corect si efectuata in perioada 01.02.2019 – 28.02.2019, Participantului i se va afisa urmatorul mesaj:
           Înscrierea ta este validă! Mărește-ți șansele de a câștiga premii cu mai multe bonuri înscrise și păstrează bonul fiscal.

  (c) Daca un participant incearca sa introduca cel al 6-lea numar de bon fiscal in perioada de desfasurare a unei saptamani, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:
         Ai introdus deja numărul maxim de bonuri fiscale admise pentru această săptămână de promoție (5 bonuri). Incearcă-ți norocul și săptămâna viitoare.

  • Premiile descrise la Art 6. se vor acorda prin trageri la sorti saptamanale dupa cum urmeaza:

  1. In data de 12.02.2019 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul primei saptamani de concurs, respectiv din perioada 01.02.2019, ora 00:00:01 si 07.02.2019, ora 23:59:59; In cadrul targerii la sorti se vor extrage 350 de castigatori si 100 de rezerve.
  2. In data de 19.02.2019 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul primei saptamani de concurs, respectiv din perioada 08.02.2019, ora 00:00:01 si 14.02.2019, ora 23:59:59; In cadrul targerii la sorti se vor extrage 350 de castigatori si 100 de rezerve.
  3. In data de 26.02.2019 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul primei saptamani de concurs, respectiv din perioada 15.02.2019, ora 00:00:01 si 21.02.2019, ora 23:59:59; In cadrul targerii la sorti se vor extrage 350 de castigatori si 100 de rezerve.
  4. In data de 05.03.2019 va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul primei saptamani de concurs, respectiv din perioada 22.02.2019, ora 00:00:01 si 28.02.2019, ora 23:59:59; In cadrul targerii la sorti se vor extrage 350 de castigatori si 100 de rezerve.
  Un Participant poate castiga maxim 1 premiu in fiecare saptamana de promotie si pe toata durata de desfasurare a promotiei maxim 4 premii.
  7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 
  7.4.1 Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:
  - Sa indeplineasca conditiile prevazute in prezentul Regulament;
  - Sa faca dovada implinirii varstei minime de participare (18 ani) pana la data de incepere a Campaniei, prin comunicarea datei de nastere;
  - Bonul fiscal in baza caruia a fost extras drept castigator sa fie identic cu cel inscris si sa ateste achizitiei oricarui/ oricaror produs/e participant/e, in perioada promotiei;
  - Bonul fiscal care face dovada achizitiei oricarui/oricaror produs/e participant/e (conform Art. 5) sa fie intreg, nedeteriorat si original (nu se accepta fotocopii, facsimile sau orice alte reproduceri ale bonului fiscal) si sa permita citirea cu usurinta a informatiilor tiparite pe acesta.
  - Data/ora bonului fiscal care face dovada achizitiei de produse participante trebuie sa fie anterior momentului inscrierii in promotie;

  • Inscrierea desemnata castigatoare se invalideaza daca:

  - Participantul nu poate fi contactat de reprezentantii Organizatorului in conditiile prezentului Regulament;
  - La constatarea oricaror neconcordante intre datele existente pe bonul fiscal castigator si cele inscrise pe site;
  - Participantul in cauza nu poate face dovada detinerii bonului fiscal intreg si original ce atesta achizitia oricarui/oricaror produs/e participant/e;
           - Produsele participante au fost achizitionate in afara perioadei promotionale.

  •  Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.
  •  Participantii care au fost desemnati castigatori ai premiilor vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat in momentul inscrierii in Promotie, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in decursul a 10 zile de la data desemnarii acestora ca si castigatori; Numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 contactari se va trece la contactarea rezervelor.
  •  Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza reprezentantului Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie.
  •  Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in cadrul promotiei, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la promotie.

  1. In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantului i se va solicita sa:

  • Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa completa de livrare.
  • Trimita o copie/poza a bonului fiscal cu numarul desemnat castigator in termen de 2 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice.

  Trimiterea copie/pozei bonului fiscal necesara parcurgerii procesului de validare se realizeaza prin incarcarea acestuia intr-o pagina web, accesand link-ul securizat. Participantul are la dispozitie doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau E-mail.  Link-ul securizat se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii telefonice.
  Accesand link-ul primit, Participantul va trebui sa incarce copia/poza bonului fiscal solicitat in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.
  2. In cazul in care Participantul nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu doreste furnizarea tuturor informatiilor necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului, acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiului. Dupa prevalidarea informatiilor transmise prin completarea datelor, Participantul va fi informat de urmatoarea etapa a validarii.
  Daca datele inscrise sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi link-ul securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii prin urmarea procedurii de mai sus de la punctul 1.

  • In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii copie/pozei bonului fiscal, iar in cazul in care se constata nereguli cu bonul primit, acesta va fi anuntat si rugat sa reincarce copie/poza bonului intr-un nou link ce ii va fi trimis.
  • In momentul finalizarii procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 10 zile lucratoare de la momentul primirii documentelor necesare validarii castigului.
  • Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii bonului fiscal in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea Castigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
  • Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, in ordinea cronologica a inscrierilor, celelalte rezerve. Acesti Participanti vor fi notificati si validati de catre Organizator in termen de maxim 10 zile de la data constatarii neindeplinirii de catre Participantul extras/desemnat initial a conditiilor prezentului Regulament.

  Daca la epuizarea rezervelor premiul va ramane neacordat, acesta va ramane in proprietatea si la dispozitia Organizatorului.
  Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial castigatori.

  • Atat Organizatorul cat si Agentia nu pot fi facuti raspunzatori pentru documentele transmise de Participant pentru validare dar care nu ajung la Organizator/Agentie.
  • Atat Organizatorul cat si Agentia nu pot fi facuti responsabili pentru cazul in care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la nr de telefon invalid/incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorecta/incompleta, etc), acesta fiind invalidat.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca Participantul desemnat castigator/rezerva nu va indeplini conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in cadrul Promotiei.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricarui participant bonurile fiscale folosite la inscrierea in campanie, in original, pentru verificari. Bonurile vor fi returnate participantilor dupa finalizarea verificarilor.
  • Anuntarea Castigatorilor validati se va realiza prin publicarea acestora pe website-ul www.gesturimici.ro, sectiunea “Castigatori” in termen de aproximativ 30 de zile lucratoare de la data validarii tuturor castigatorilor.

  7.5. Intrarea in posesia premiilor 
  7.5.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.gesturimici.ro (sectiunea “Castigatori”).
  7.5.2. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre de catre Castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, acestea raman in posesia Organizatorului.
  7.5.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.
  Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului primirii prmeiului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

   

  Art. 8 -  Taxe si impozite

  Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 110  din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

   

  Art 9 – Limitarea raspunderii

  9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
  9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale I Love Milka 2019 nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
  9.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.
  9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 29.04.2019 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
  9.5.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  • ambalaje deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
  • lipsa de pe ambalajul produselor participante a codului promotional;
  • inscrierea online pe un alt site decat www.gesturimici.ro ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
  • inregistrarile online ce contin un numar scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal 
  • inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
  • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
  • Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon cu care s-au efectuat inscrierile online;
  • Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a inscris numarul bonului fiscal pe www.gesturimici.ro si poate face dovada cu bonul fiscal in original;
  • Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;
  • Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, numarului de bon inscris;
  • Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
  • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat etc;
  • Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
  • Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal (ex: bonuri ilizibil imprimate, denumirea produsului participant eronata), generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
  • Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
  • Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
  • Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minim 11, minim Opera 55, minim Chrome 68.x, minim Firefox 61)
  • Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

  Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
  Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
  Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

   

  Art. 10 Angajamente, Confidentialitatea Datelor

  10.1 Prin inscrierea in Campania I Love Milka 2019, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

  10.2 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament si in Politica de confidentialitate disponibila pe www.gesturimici.ro.     

   

  Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

  11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
  11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

  • Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.   

  Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

  12.1  In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

  Art. 13 – Litigii

   

  •  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
  • Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021 233 04 05 sau prin email la adresa consumator@mdlz.com  pana la data de 29.04.2019, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

  Art. 14 -  Alte Clauze

  •  Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
  •  Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
  • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei
  • Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul Promotiei sa aduca modificari site-ului in respectul acestui regulament fara sa anunte participantii la Promotie.

   

  ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Promotiei
  I Love Milka 2019
   (“Promotia”)
  - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

  1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
  Mondelez Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5 - 7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare "Operatorul"),

  prin intermediul KINECTO INTERNATIONAL, cu sediul in Romania, Str. George Enescu nr 11-1A, etaj 7, birou 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1045/2003, Cod unic de inregistrare RO15159048, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

  dar si prin intermediul

  MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

  Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

  Mondelez Romania S.A.,, adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, email: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com

  2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

  In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Nume si prenume;
  • Data nasterii;
  • Adresa de livrare;
  • Adresa de e-mail;
  • Numar de telefon

  3.Scopul procesarii

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Mediapost Hit Mail in vederea:

  • Organizarea si desfasurarea campaniei;
  • Desemnarea si validarea castigatorilor;

   

  Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

  4. Destinatarii datelor cu caracter personal

   

  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului -KINECTO INTERNATIONAL, MEDIAPOST HIT MAIL SA; , precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

  5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.
  Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.
  Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia „I Love Milka 2019”.

   

  6. Drepturile persoanelor vizate

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

  • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
  • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
  • dreptul la portabilitate a datelor;
  • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

  Desemnarea castigatorilor Campaniei se va prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com

   

  7. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

   

  8. Securitatea datelor cu caracter personal

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
  Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

   

  9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

   

  10. Alte prevederi

   

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.